Skip to content

เหมืองแล่น Ground Slucing เหมืองที่ขึ้นชื่อในโลก

เหมืองแล่น หรือ GROUND SLUICING

เป็นการทำเหมืองแร่อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างเหมืองในแหล่งบริเวณเชิงเขา ใช้แรงงานคนกับการสูบน้ำผ่านทางกระบอกฉีดไปพังที่หน้าเหมือง หลังจากนั้นปล่อยให้ดินไหลรวมไปกับน้ำไหลไปเรื่อยๆตามร่องดินซึ่งขุดลอกเอาไว้ไปจนเข้าสู่รางกู้แร่ การทำเหมืองเหมืองแล่น นิยมทำกันมากในช่วงหน้าฝน รวมทั้งเหมาะกับผู้มีเงินลงทุนน้อย

การทำเหมืองแล่นต้องใช้กำลังจาก 2 อย่างผสมผสานเข้าด้วยกัน คือการไหลของน้ำและแรงงานจากคนจำนวนมากกว่า 2 คนขึ้นไป เป็นการกระทำต่อดินหรือหินอันมีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ดีบุกจำนวนมาก มักสร้างเหมืองตามบริเวณที่ราบควนเขา จะทำการพังทลายดินหินให้แหลกและให้ไหลไปตามรางดินที่ทำเป็นทางแบบร่องทางน้ำไหลโดยมีขนาดกว้าง 1-2 เมตร สร้างรางไปตามทางลาดชันของภูมิประเทศ การทำเหมืองแล่นนี้มีจุดประสงค์เก็บแร่ดีบุกและแร่พลอยซึ่งมีน้ำหนักตกลงไปในรางดิน ส่วนเศษต่างๆที่ไม่ใช้ เช่น ดิน , หิน , ทราย ซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าก็จะถูพัดลงสู่ที่ต่ำ หลังจากได้ปล่อยไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะกู้แร่ในรางดินดังกล่าว เพื่อนำแร่ไปทำให้สะอาดต่อไป

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต

เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันน่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ตัวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ ณ กลางหุบเขาอันรอบล้อมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี สวยงาม สงบร่มรื่น เหมือนเข้ามาอยู่ยังดินแดนลับแล สถานที่แห่งนี้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งแหล่งศึกษาทางวัฒนธรรม เป็นการจำลองการทำเหมืองแร่ดีบุก ซึ่งมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน รวมทั้งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 400 ไร่ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อัดแน่นไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน รวมทั้งบอกเล่าความเป็นมาของการทำเหมืองแร่ของไทยในสมัยก่อน มีห้องต่างๆที่มีการจัดแสดงอย่างไว้อย่างพรั่งพร้อม

ห้องปฐพีเหมืองแร่

ห้องนี้แบ่งออกเป็นโซนย่อยๆอีกหลายโซนด้วยกัน แสดงถึงสภาพ การสำรวจแร่ , การบุกเบิกแหล่งแร่ , ตามรอยเหมืองแร่ รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการบอกเล่าประวัติการทำเหมืองแร่หลายประเภท เช่น เหมืองแล่น , เหมืองหาบ , เหมืองเรือขุด , เหมืองฉีด เป็นต้น โดยห้องเหล่านี้คุณจะได้รับความรู้อย่างเต็มอิ่ม มีรูปปั้นแสดงเหตุการณ์จำลองเพื่อความสมจริง เหมือนหลุดไปอยู่ในครั้งอดีต ถ้าใครอยากย้อนรอยศึกษาอดีตเกี่ยวเหมืองแร่ ขอแนะนำให้มาพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตสักครั้งรับรองว่าคุณจะได้ความรู้ และความอิ่มใจกลับบ้านไปอย่างแน่นอน