Skip to content

เหมืองแร่ภาคใต้มีอะไรบ้าง ?

Southern mining

ภาคใต้เป็นสถานที่อุดมไปด้วยทรัพยากรมากมาย โดยเฉพาะทรัพยากรแร่ธาตุอย่างแร่ดีบุก ที่ถือได้ว่าเป็นผลผลิตหลักที่สำคัญของทางภาคใต้ ที่นี่แห่งนี้เต็มไปด้วยเหมืองแร่ดีบุกที่กระจัดกระจายไปทั่วอำเภอต่าง ๆบางแห่งถูกสร้างขึ้นมานับแต่อดีต จนปัจจุบันนี้ก็ยังมีเหมืองที่ยังคงทำงานอยู่ตลอดทุกวันนี้ ผลผลิตจากแร่ดีบุกช่วยสร้างเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในพื้นที่ โดยนับจากการเจริญเติบโตของกิจการเหมืองตั้งแต่ปี พ.ศ.2411 เป็นต้นมา ตอนนี้มีเหมืองทั้งหมด 184 หยุดดำเนินกิจการไปแล้ว 17 แห่งแต่ยังคงทำงานอยู่ 167 แห่ง ได้แก่ กระบี่ 13 แห่ง, ชุมพร 7 แห่ง, ตรัง 6 แห่ง, นครศรีธรรมราช 65 แห่ง, นราธิวาส 5 แห่ง, พังงา 6 แห่ง, พัทลุง 2 แห่ง, ยะลา 7 แห่ง, ระนอง 5 แห่ง สงขลา 13 แห่ง, สตูล 3 แห่ง และสุราษฎร์ธานี 52 แห่ง

นอกจากแร่ดีบุกแล้วยังมีทรัพยากรชนิดอื่น ๆ อย่าง ทองคำ ที่อยู่ในเหมืองจังหวัดนราธิวาสและชุมพร ทองคำถือเป็นแร่ที่มีมูลค่าสูง แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีการดำเนินกิจการแล้ว เหลือไว้เพียงพิพิธภัฑ์เหมืองทองคำโต๊ะโมะ ที่เปิดให้คนไทยเข้าไปเยี่ยมชมประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ ที่อดีตเคยผลิตสินแร่ทองคำออกมาทุกวัน เคยมีประวัติว่าชาวฝรั่งเศษได้มาลงทุนขุดทองคำที่นี่ได้กว่า 1,850 กิโลกรัม ถ้าราคาทองในปี พ.ศ.2483 จะอยู่ที่ราว ๆ 600 บาท/กรัม ชาวฝรั่งเศษกลุ่มนี้ทำงานได้กว่า 1.1 พันล้านบาทไทย อันดับถัดมาคือ แร่ทั่งที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทังสเตน หรือมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า วุลฟรัม ถูกนำมาใช้แทนวัสดุเหล็กกล้า เพราะมีความแข็งแกร่งกว่าในหลาย ๆ ด้าน

ในอดีตทังสเตนยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมาก ส่วนหนึ่งคือมันเป็นแร่ที่สกัดออกมาได้ยากมาก ๆ และเมื่อขุดมาได้ก็ยากจะนำไปแปรรูปเพราะต้องอาศัยเครื่องจักรที่มีราคาแพง ทำให้ราคามันพุ่งไปถึง 3.85 ล้านบาทต่อ 1 เมตริกตัน ปัจจุบันในปี 2018 นี้ด้วยความต้องการ ผลผลิตที่มากขึ้นทำให้ราคาปรับตัวลงมาอยู่ที่ 1.2 ล้านบาทต่อ 1 เมตริกตัน ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมักพบเหมืองแร่ทังสเตนได้ในอำเภอพิปูน ฉลวาง และท่าศาลา นอกจากนี้ยังมีพบในจังหวัดอื่น ๆ อย่างจังหวัดเชียงรายอีกด้วย อย่างที่เห็นว่าประเทศไทยเราตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรแร่ธาตุ ต้นไม้ธรรมชาติ แหล่งน้ำสะอาด ติดทะเล ดังนั้นไม่ใช่เพียงแต่ภาคใต้เท่านั้นที่เป็นแหล่งผลิตแร่ที่สำคัญ แต่จังหวัดอื่น ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคยังมีเหมืองที่กำลังทำงานอยู่กว่าหลายร้อยแห่ง และบางแห่งก็ยังรอคอยว่าในซักวันหนึ่งจะถูกค้นพบ