Skip to content

ประวัติศาสตร์ และ แหล่งเหมืองแร่ทองคำในประเทศไทย

 

โลกของเรามีทรัพยากรมากมายที้ใช้สำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ อาทิเช่น ดิน น้ำ ต้นไม้ หิน และ แร่ธาตุต่าง ๆ โดยเรารู้จักพวกมัน และใช้มาตั้งแต่ยุคสมัยต้นของการวิวัฒนาการมนุษย์ อย่างการใช้หินมาประกอบเป็นเครื่องทุ่นแรงชนิดหนึ่ง (นำหินมาผูกไว้กับกิ่งไม้ขนาดพอดี เป็นต้นแบบค้อนในปัจจุบัน)
หรือลับมันให้คม เพื่อใช้เป็นขวานสำหรับตัดไม้ในป่า

โดยในปัจจุบันมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างสูง เริ่มมีการทำเหมืองแร่ สำหรับการถลุงแร่ธาตุต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในงานผลิตของประเทศ โดยจากการบันทึกทางประวัติศาสตร์ ประเทศไทย มีการทำเหมืองแร่มาตั้งแต่ยุคสมัยของรัชกาลที่ 4 (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) โดยส่วนใหญ่แล้วในยุคนั้น ล้วนแต่เป็นการทำเหมืองดีบุกแทบทั้งสิ้น

จนมาถึงช่วงยุคของรัชกาลที่ 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ปีพุทธศักราช 2544 ได้เกิดพระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ หรือ ร.ศ.120 ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองการใช้ทรัพยากร หรือ การทำเหมืองแร่ โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากทางหลวงเสียก่อน รวมไปถึงกำหนดหลักเกณฑ์การทำเหมือง และ มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด

โดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีการทำเหมืองแร่มากกว่า 40 ชนิด และแร่ที่มีมูลค่า ที่ในประเทศไทยสามารถถลุงนำมาใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ถ่านหิน ดีบุก ทรายแก้ว สังกะสี หิน และทองคำ
โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งเหมืองแร่อยู่ 9 บริเวณ ได้แก่

  1. พื้นที่จังหวัดเลย จนไปถึง จังหวัดหนองคาย

บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย (ทองคำ - เงิน - ทองแดง)

บริษัท พรหมมังกร จำกัด ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย (เหมืองเหล็ก)

  1. พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จนไปถึง จังหวัดสระแก้ว

บริษัท ผ.เพิ่มพูน จำกัด ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (เหมืองหินปูน)

บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว (เหมืองหิน)

  1. พื้นที่จังหวัดแพร่ จนไปถึง จังหวัดลำปาง

เหมืองแม่เมาะ (เหมืองถ่านหินลิกไนต์)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (เหมืองถ่านหิน)

  1. พื้นที่จังหวัดเชียงราย

บริษัท ภาคยภูมิเชียงราย จำกัด (เหมืองแร่ และหิน)

บริษัท เชียงราย เอส.เอส.พี. จำกัด (เหมืองแร่ และหิน)

บริษัท เชียงรายแลนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด (เหมืองแร่ และหิน)

  1. พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จนไปถึง จังหวัดชลบุรี และ จันทบุรี

เหมืองแร่บริษัทสมพงษ์ไมน์นิ่ง (เหมืองดีบุก – ทองคำ)

  1. พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนไปถึง จังหวัดชุมพร

บริษัท เทพาพร จำกัด (เหมืองทรายแก้ว)

  1. พื้นที่จังหวัดเลย

บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย (ทองคำ - เงิน – ทองแดง)

  1. พื้นที่จังหวัดนราธิวาส จนไปถึง จังหวัดยะลา

เหมืองแร่ปิ่นเยาะ และถ้ำทะลุ (เหมืองดีบุก)
เหมืองแร่บริษัทชลสิน (เหมืองทองคำ)

  1. พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

เหมืองแร่พลอยไพลิน (เหมืองพลอย)

  1. พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จนไปถึง จังหวัดลพบุรี

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ (เหมืองแร่ทองคำ)

ทอง นับเป็นแร่ที่มีค่าสากลทั่วโลก มันถูกนำมาใช้ประกอบเป็นเครื่องประดับสวยงามสำหรับขายให้ลูกค้าที่พร้อมจะจ่ายค่าตัวให้มัน หรือ เป็นตัวเลือกสำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้น ด้วยการเก็งกำไรจากทองคำในโลก โดยในปัจจุบันเหมืองแร่ทองคำในประเทศไทย เริ่มทยอยปิดตัวลงอย่างเป็นทางการ อันเป็นผลจากสารพิษระหว่างการทำงานของเหมืองส่งผลเสียมายังชุมชน ทำให้รัฐบาลต้องสั่งปิดเหมืองลงในที่สุด