Skip to content

เหมืองทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีที่ไหนบ้าง

Agra

แร่ธาตุ อัญมณี เครื่องประดับ แก้วแหวนเงินทองต่าง ๆ ต่างเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่หา แต่การจะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมต้องมีกระบวนการวิธีในการที่จะได้มา ซึ่งสิ่งมีค่าเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งหายากสอดคล้องไปกับราคาที่สูงตามที่เป็นสิ่งของหายากด้วยเช่นกัน ซึ่งสิ่งของหายากเหล่านี้ก็ต้องมีวัตถุดิบที่จะนำมาซึ่งเครื่องประดับที่ต้องการ ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ผู้คนชื่นชอบก็คือทองคำ และวัตถุดิบเหล่านี้เองก็ต้องสรรหามาจากการขุดเหมืองทองคำ บ้างก็นำเข้าแร่ทองคำแต่อย่างไรก็ดีในประเทศไทยของเราเองก็มีเหมืองผลิตทองคำด้วยเช่นกัน ซึ่งในบทความนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเหมืองทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันว่ามีที่สุดในประเทศไทยว่ามีแหล่งไหนบ้าง

เมืองไทยเองก็เป็นเมืองที่ส่งออกทองคำมากติดอันดับที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จากสถิติย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมาซึ่งเหมืองทองในไทยก็มีดังต่อไปนี้

  • บริษัท ชลสิน จำกัด ในพื้นที่ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่กว่า 2,604 ไร่
  • บริษัท สมพงษ์ไมนิ่ง จำกัด ในพื้นที่ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ 239 ไร่
  • บริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด ที่ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ 93 ไร่
  • บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีพื้นที่ 697 ไร่
  • บริษัท อมันตา จำกัด ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีพื้นที่ 4,315 ไร่

ซึ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเหมืองที่มีในประเทศไทย ซึ่งเหมืองเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สร้างเศรษฐกิจให้ประเทศไทยให้คนในพื้นที่มีงานทำ และเศรษฐกิจการส่งออกก็เป็นไปอย่างดี ทองคำที่สกัดได้ในแต่ละปีสามารถสกัดได้นับเป็นตัน ๆ  กว่า 31 เส้นแร่ทองคำที่มีอยู่ในประเทศไทยและยังมีอีกกี่แห่งที่ยังไม่ได้รับการค้นพบ นั้นส่งผลให้ประเทศไทยได้รับรายได้จากเหมืองทองเยอะมากในแต่ละปี

แต่สิ่งสำคัญในการประกอบธุรกิจเหมืองแร่นั้นก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่ตามมาด้วย เนื่องจากปัจจุบันเหมืองทองก็เป็นธุรกิจที่กำลังเติบโต ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงไปควบคู่กับเรื่องสิ่งแวดก็จะเป็นการดีต่อทั้งทางเศรษฐกิจไทยและประโยชน์ต่อทั้งคนในชุมชน มาถึงตรงนี้แล้วหลายท่านก็คงจะได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเหมืองทองในไทยกันมาบ้างแล้ว และคงจะทราบสถานที่ทำเหมืองในไทยกันมาบ้างแล้ว ซึ่งสถานทีเหล่านั้นก็ได้ส่งออกเมืองหลายตันต่อปีเลยทีเดียว