Skip to content

เมืองครา Hill Mining ที่ขึ้นชื่อทางด้านเหมืองแร่

การทำเหมืองแร่ เป็นการสกัดเพื่อนำแร่ธาตุ  หรือวัสดุอื่นๆจากใต้ผืนดินขึ้นมาใช้  วัสดุทั่วไปที่สามารถสกัดได้มีมากมายหลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น  ทองแดง , เหล็ก , ทองคำ , ตะกั่ว ,  แพลทินัม,  เงิน ,  ดีบุก ,  สังกะสี ,  ถ่านหิน , เพชร ,  พลอย เป็นต้น

การทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทยสมัยก่อน จัดเป็นอุตสาหกรรมอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ เพราะในตอนนั้นหากเราไม่มีทรัพยากรในประเทศที่สามารถมาใช้ประโยชน์ได้ เราจะต้องนำเข้าแร่จากต่างประเทศซึ่งจะก่อให้เกิดการเสียดุลทางการค้า อีกทั้งการนำเข้าแร่มีราคาสูงกว่าแร่ที่ผลิตได้ในประเทศอีกด้วย หากมีการทำเหมืองในประเทศ จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์รวมทั้งทำให้ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านวัตถุดิบเพื่อนำไปใช้กับภาคอุตสาหกรรม

การทำเหมืองแร่ในสมัยนั้นถูกเข้าใจผิดเป็นอย่างมาก ว่าเป็นสาเหตุใหญ่ของการทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลายธรรมชาติ จริงอยู่ว่าการทำเหมืองแร่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้นๆ  แต่ความจริงคือการทำเหมืองแร่ไม่ได้เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งตรงนี้ถ้าผู้ทำเหมืองปฏิบัติตามหลักวิชาที่ได้ร่ำเรียนมา จะต้องมีการคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะในด้าน สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งต้องมีการวางแผนป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ก่อนอยู่แล้ว ซึ่งเหมืองแร่ทุกประเภทต้องมีการประเมินผลที่จะกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรกก่อนจะเริ่มดำเนินการใดๆ อีกทั้งเหมืองแร่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชนในบริเวณใกล้เคียง

เหมืองแร่ในอดีตชอบก่อปัญหาทางด้านสุนทรียภาพอยู่เป็นนิจ สามารถประสบพบเจอได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ส่วนหนึ่งของปัญหา มาจากการขาดจิตสำนึก ปราศจากความรู้ ไร้ซึ่งกฎหมาย รวมทั้งเหมืองแร่ในอดีตมักจะตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งความเจริญมาก แต่ปัจจุบันนี้การทำเหมืองมีทั้งกฎหมาย  มีหน่วยงานคอยดูแล ซึ่งเป็นการกำหนดให้เจ้าของเหมืองต้องทำการดูแล ป้องกัน รวมทั้งต้องพยายามลดผลกระทบใดๆก็ตามต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง และต้องทำการฟื้นฟูสภาพเมื่อเสร็จภารกิจ

การทำเหมืองสามารถแบ่งออกเป็นได้หลายแบบและหนึ่งในนั้น คือ  เหมืองครา  หรือ Hill Mining  ซึ่งเป็นการทำเหมืองแร่บนเขา วิธีการคือสร้างรางน้ำให้ลาดลงมาตามไหล่เขา เพื่อให้น้ำไหลลงมาตามรางนั้น พร้อมกับนำพาแร่ลงมาในที่รองรับแร่ซึ่งสร้างเป็นบ่อ แล้วคนงานที่อยู่ปลายน้ำจะร่อนเอาดินเอาทรายออก พร้อมกับเลือกเก็บเอาแต่เนื้อแร่ไปใช้ต่อ การทำเหมืองแร่แบบเมืองครานี้ มีข้อดีคือใช้แรงงานคนน้อยจึงสร้างกำไรได้มาก แต่ข้อเสียคือเป็นการทำลายป่ารวมไปถึงพื้นที่เพาะปลูกบางส่วน  เนื่องจากการมีการพังทลายของดินทรายนั่นเอง

ข้อมูล http://www.thaiheritage.net/nation/oldcity/phangnga7.htm